Masz pytania lub propozycje? Napisz!

KRÓTKO O NAS

Kim jesteśmy?

Współzałożycielem i prezesem Instytutu Rozwoju Warszawy jest były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Priorytetami IRW są: monitorowanie i wspieranie dynamicznego rozwoju Warszawy oraz poszukiwanie koncepcji skutecznego zarządzania miastem.

Głównym celem fundacji jest popieranie wszelkich działań prowadzących do zrównoważonego i dynamicznego rozwoju Warszawy. Mogą być one związane z planowaniem inwestycji, inicjatywami edukacyjnymi, ochroną środowiska, wspieraniem kultury, sportu i rekreacji, ale też z działalnością wspomagającej rozwój gospodarczy, czyli m.in. rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjnością.

Co robimy?

Instytut Rozwoju Warszawy prowadzi m.in. programy badawcze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz programy stypendialne i szkoleniowe. Organizowane są też debaty i seminaria. IRW będzie też inicjował i brał udział w postępowaniach sądowych związanych z rozwojem Warszawy.

Fundacja prowadzi m.in. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnorodnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, sport, turystyka).

Nasze projekty

„Prawa obywatela” – tak się nazywa wspólny projekt Instytutu Rozwoju Warszawy i Kancelarii „Świeca i Wspólnicy”. W ramach akcji organizowane będą debaty i spotkania, na których mieszkańcy Warszawy będą mogli zapoznać się z negatywnymi skutkami wprowadzonej ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Pierwsze spotkania odbędą się w październiku. Będzie na nie mógł przyjść każdy, kto interesuje się zmianami w polskim prawie i chce dowiedzieć się, w jaki sposób zmiany w sądownictwie mogą dotknąć jego osobiście. Na wszystkie konferencje będzie wstęp wolny, a informacja o nich będzie pojawiała się na stronach Instytutu oraz Kancelarii oraz w mediach społecznościowych.

Nasze raporty

Szczegóły wkrótce

KONTAKT